Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Aalbers (Nijmegen, 12/1/1866)
Naam Johan Theodorus Hendriks (Driel, 13/12/1866)
Naam Jacob Adrianus Maalsen (Nijmegen, 23/10/1866)
Naam Hendrik Willem van der Zande (Weurt, 24/2/1866)
Naam Hendrik Reijmers (Nijmegen, 25/11/1866)
Naam Hendrikus Leonardus van Hulst (Nijmegen, 28/6/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250