Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Wilhelm Johan Peters (Nijmegen, 7/4/1866)
Naam Peter Antonius van Anholt (Nijmegen, 15/10/1866)
Naam Gerardus Petrus Beer (Nijmegen, 20/10/1866)
Naam Jacobus Gerardus Wouters (Nijmegen, 25/4/1866)
Naam Pierre Franciscus Josephus Canisius Peters (Nijmegen, 26/5/1866)
Naam Andries van Ewijk (Nijmegen, 28/1/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250