Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Gerardus van Loon (Hatert, 7/7/1866)
Naam Jan Kersten (Hees, 12/3/1866)
Naam Johannes Gerardus de Haas (Nijmegen, 18/8/1866)
Naam Hendrikus Jansen (Hatert, 22/4/1866)
Naam Johannes Fleuren (Neerbosch, 23/5/1866)
Naam Everhardus Johannes van Kessel (Nijmegen, 24/5/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250