Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hendrikus Diebels (Nijmegen, 6/11/1866)
Naam Christoffe; Frederik Borchers (Amsterdam, 8/7/1866)
Naam Andries Valk (Koudum, 10/1/1866)
Naam Jacob Valk (Koudum, 10/1/1866)
Naam Pieter Antonie van Hattum (Puiflijk, 10/9/1866)
Naam Hendrik Smits (Hellevoetsluis, 14/8/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250