Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Johannes Hendrikus van der Hoeven (Nijmegen, 1/10/1866)
Naam Hendrik Willem van den Bosch (Wageningen, 9/10/1866)
Naam Gerrit Rokus Molenkamp (Haarlemmermeer, 14/12/1866)
Naam Hermanus Willemsen (Gent, 15/8/1866)
Naam Johannes Wilhelmus Lauwerier (Angeren, 21/8/1866)
Naam Johan Marinus Arnoldus de Haan (Apeldoorn, 25/8/1866)
Datum document1886
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9250
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9250