Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Matheus Meinhard (Nijmegen, 6/7/1868)
Naam Jan Derk Hendrik Meuleman (Deventer, 8/3/1868)
Naam Frederikus Martinus Langen (Nijmegen, 18/7/1868)
Naam Jan Hendrik Huijding (Nijmegen, 25/7/1868)
Naam Franciscus Brouwer (Nijmegen, 25/8/1868)
Naam Martinus Johannes Schreuder (Nijmegen, 27/3/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251