Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Jacobus Johannes de Wildt (Nijmegen, 12/3/1868)
Naam Johannes Hendrikus Nieuwkoop (Nijmegen, 15/7/1868)
Naam Bernardus Antonius Gerritsen (Nijmegen, 16/8/1868)
Naam Franciscus Josephus Andreas Grul (Nijmegen, 17/7/1868)
Naam Arnoldus Hendrikus Kuijpers (Nijmegen, 26/5/1868)
Naam Arnoldus Phijffer (Nijmegen, 27/3/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251