Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Petrus Jacobus Muis (Nijmegen, 5/11/1868)
Naam Carolus Marinus Johannes Baars (Nijmegen, 14/8/1868)
Naam Hendrikus Theodorus Jordens (Nijmegen, 15/6/1868)
Naam Antoon Mulder (Nijmegen, 24/11/1868)
Naam Franciscus Stephanus Daniels (Nijmegen, 25/2/1868)
Naam Martinus van Leth (Nijmegen, 25/4/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251