Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Antoon Leonard Jansen (Nijmegen, 1/9/1868)
Naam Bernardus Visser (Arnhem, 8/3/1868)
Naam Gradus Rijntjes (Nijmegen, 17/6/1868)
Naam Cornelis Johannes van den Heuvel (Amsterdam, 18/7/1868)
Naam Wilhelmus Johannes Jacobs (Nijmegen, 21/11/1868)
Naam Johannes Looijschelder (Nijmegen, 27/1/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251