Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Abraham Jacobus Roukens (Nijmegen, 6/10/1868)
Naam Frederik Jacob Mari van de Graaff (Stompwijk, 9/9/1868)
Naam Nicolaas van Zeijl (Hoorn, 11/3/1868)
Naam Johannes Tobias van der Sloot (Vlissingen, 13/5/1868)
Naam Gerrit Jobsis (Nijmegen, 20/1/1868)
Naam Marinus Christiaan Vink (Nijmegen, 29/12/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251