Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Joannes Maria Jacobus d Herripon (Doesburg, 1/10/1868)
Naam Caspar Jacob Fischer (Ruhrort, 5/11/1868)
Naam Theodorus Adrianus van Eijck (Utrecht, 6/2/1868)
Naam Auke Venema (Oudega, 11/9/1868)
Naam Peter Verheijen (Nijmegen, 12/4/1868)
Naam Arie de Jager (Nijmegen, 28/5/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251