Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Hermanus Matthias Bavo Christen (Geertruidenberg, 1/10/1868)
Naam Henri Christiaan Alexander Middelaer (Palembang, 5/8/1868)
Naam Bernardus Hendrikus Kaaken (Nijmegen, 7/2/1868)
Naam Theodoor Engel (Nijmegen, 7/11/1868)
Naam Arnoldus Peters (Nijmegen, 9/9/1868)
Naam Hendrik Johannes Mulder (Nijmegen, 10/7/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251