Militieregisters van stad en schependom, 1815-1888

Naam Pieter Spaarwater (Stellenbosch, 8/10/1868)
Naam Frans Emile Victor Alex Goossens (Samarang, 14/11/1868)
Naam Lodewijk Fokke (Alkmaar, 18/9/1868)
Naam Albertus Christiaan Meijer (Nijmegen, 24/1/1868)
Naam Petrus Stavinga (Veenwouden, 26/2/1868)
Naam Jacob Teunis van der Veer (Sprang, 30/11/1868)
Datum document1888
Archiefnummer 2
Archiefnaam Secretarie Gemeente Nijmegen
Inventarisnummer 9251
Afkomstig uit archief 2 Secretarie Gemeente Nijmegen, inv.nr. 9251