638 N.V. Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers 1824 - 1967


1.4 Financiën


Bestanddelen
Staten van vergelijking tussen de ontvangsten en uitgaven, 1829 - 1833, 1 omslag
Balans, 1833, 1 stuk
Stukken betreffende de vrijdom van accijns op kolen en turf, 1835 - 1836, 1 omslag
Extract uit het register van besluiten van de minister van Financiën betreffende het verzoek van J. Theunissen c.s. om teruggave van te veel betaalde patentrechten over de jaren 1825 - 1839, 1843, 1 stuk