638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


4 Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden, 1860 - 1873


Bestanddelen
Foto van directeur W.B. Diepeveen sr., [circa 1865], 1 stuk
Stukken betreffende het sluiten van overeenkomsten tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden over gezamenlijke stoomvaartdiensten, 1860-1861,
(Gewijzigde) overeenkomst tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden betreffende nauwere samenwerking tussen beide besturen en administraties, 1868,
Gedrukte overeenkomsten tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de firma J. Theunissen en Cie., de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden en de Nijmeegsche Stoomboot Reederij betreffende gedeeltelijke samenwerking bij stoomvaartdiensten, 1859 - 1861, 1868,
Notulenboek van de aandeelhouders van de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden (1860 - 1873) en de Nijmeegsche Stoomboot Reederij (1873 - 1902), 1860-1902,
Genummerde lijst met gegevens over de stoombootonderneming, [1860], 1 stuk
Stukken betreffende de overschrijving van de concessie voor de Firma I. Theunissen en Cie. op naam van de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden, en de vergunning voor de uitbreiding van de dienst tot Schiedam en gemeenschappelijke uitoefening met de Geldersche Stoomboot Maatschappij, 1860, 1 omslag
Instructie voor de kapitein van de stoomboot Koningin der Nederlanden; met wijziging, 1860, 1864, 1 stuk
Stukken betreffende de stoomvaartdienst, 1861, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop en het beheer van een huis en erf aan de Steenstraat, kadastraal gemeente Nijmegen sectie C. nr. 2762, 1864- 1865; met retroactum 1853, 1 omslag
Stukken betreffende (het protest tegen) de benoeming van de directeur, 1866, 1 omslag