638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


5 Nijmeegsche Stoomboot Reederij, 1873 - 1922


Bestanddelen
Overeenkomst tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de Nijmeegsche Stoomboot Reederij over de wijziging van artikel 4 van de overeenkomst van 14 maart 1868 [met betrekking tot de afwikkeling van schade aan vaartuigen en goederen], 1887,
Foto's van directeuren, alfabetisch geordend op naam van de directeur, [circa 1900, 1905], 2 stuk
Gedrukte overeenkomsten tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de firma J. Theunissen en Cie., de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden en de Nijmeegsche Stoomboot Reederij betreffende gedeeltelijke samenwerking bij stoomvaartdiensten, 1859 - 1861, 1868,
Notulenboek van de aandeelhouders van de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden (1860 - 1873) en de Nijmeegsche Stoomboot Reederij (1873 - 1902), 1860 - 1902, 1 deel
Onderhandse akte van aankoop van een grondrente uit een huis en erf aan de Lindenberg, kadastraal bekend gemeente Nijmegen sectie C. nr. 3303, 1873, 1 stuk
Contracten betreffende de oprichting en voortzetting van de rederij, 1873, 1894, 1 omslag
Stukken betreffende aandelen en aandeelhouders, 1873 - 1897, 1 omslag
Brief van de Frankfurter Versicherungs-Gesellschaft 'Providentia' betreffende de verzekering van het materieel, 1879, 1 stuk
Geleidebrief van de Frankfurter Actien-Gesellschaft für Rhein- und Main-Schiffahrt bij een rekening, 1880, 1 stuk
Stukken betreffende de bouw van een nieuwe stoomraderboot bij de firma J. en K. Smit te Kinderdijk, 1880 - 1881, 1 omslag
Staat van onderzoek van de stoomketel van de oude stoomboot 'Koningin der Nederlanden', 1882 - 1884, 1 stuk
Overeenkomst tussen de Nijmeegsche Stoomboot Reederij en de Geldersche Stoomboot Maatschappij betreffende de aanvaring en het toebrengen van schade aan de stoomboten Nijverheid en de Koningin der Nederlanden in afwijking van artikel 4 van de overeenkomst van 14 maart 1860, 1887, 1 stuk
Blanco kwitantie, [circa 1890], 1 stuk
Jaarverslag, 1894, 1 stuk
Rapport betreffende de exploitatie van de stoombootmaatschappij, 1899, 1 katern
Brief van J.G. van Niftrik betreffende de bekrachtiging van de exploitatie-overeenkomst tussen de Nijmeegsche Stoomboot Reederij en de Geldersche Stoomboot Maatschappij uit 1860 door de leden van laatstgenoemde maatschappij, 1899, 1 stuk