638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


2 Firma Jan van der Heijden en Cie., 1852 - 1855


Bestanddelen
Stukken betreffende de aanstelling en werkzaamheden van het personeel, 1852 - 1853, 1 omslag
Notulenboek van de aandeelhouders, van de directie, en van de directie en het college van commissarissen, 1852 - 1855,
Register van ingekomen stukken, 1852-1864,
Stukken betreffende de lening van een kapitaal van f 30.000,- van Jan van der Heijden, rentenier te Beek, 1854-1856,
Extract uit het register van besluiten van de minister van Financiën betreffende de overschrijving van een aantal vergunningen voor de invoer van steenkool voor de stoomboten, de invoer en het vervoer van goederen voor de Firma Jan van der Heijden en Cie. op naam van de Geldersche Stoomboot Maatschappij, 1855,
Registers met afschriften van uitgaande brieven, 1853 - 1855, 1 deel
Afschrift van een besluit van de minister van Binnenlandse zaken houdende toestemming om de aanvang van de stoomvaartdienst zes maanden uit te stellen en ook Altena als los- en laadplaats op te nemen in het traject, 1852, 1 stuk
Registers met afschriften van uitgaande brieven, 1853-1855,
Stukken betreffende de aanvraag van het Rijnpatent door Jan Willem Rademaker, kapitein op de stoomboot Koophandel, 1852, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de vennootschap onder firma, 1852 - 1853, 1 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor het binnenlands vervoer van goederen tussen Schiedam en Lobith, 1852 - 1854, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop en het beheer van stoomboten, 1852 - 1854, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling, goedkeuring en verhoging van de tarieven voor het vervoer van personen en goederen, 1852 - 1855, 1 omslag
Stukken betreffende de invoer en opslag van en accijnsen op steenkolen, benodigd voor de stoomboten, 1852 - 1855, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw en het beheer van aanlegplaatsen, 1852 - 1855, 1 omslag
Stukken betreffende de plannen tot aansluiting van de wagendienst van H. Bogaerts en Cie te 's-Hertogenbosch op de stoombootdienst tussen Schiedam en Emmerik, 1853, 1 omslag
Bewijzen van aandelen, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop en het beheer van panden aan de Steenstraat, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende de verleende vergunning van de minister van Binnenlandse Zaken om goederen te Lobith op generale verklaring in te voeren, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende de borgstelling van H.F. van Aernsbergen en J.F.G. van Roer ten behoeve van de vennootschap onder firma, 1853, 1 omslag
12