638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


3.3 Oprichting en ontwikkeling


Bestanddelen
Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de overschrijving van de concessie voor een stoombootdienst van Schiedam naar Emmerik, verleend aan de firma Jan van der Heyden en Cie., op naam van de Geldersche Stoomboot Maatschappij, alsmede de intrekking van de in 1854 verleende vergunning tot uitbreiding van de dienst tot Dusseldorf, 1855, 1 stuk
Stukken betreffende aandelen en aandeelhouders, 1862 - 1886, 1 omslag
(Gewijzigde) overeenkomst tussen de Geldersche Stoomboot Maatschappij en de Stoomboot Maatschappij Willem de Eerste en Koningin der Nederlanden betreffende nauwere samenwerking tussen beide besturen en administraties, 1868,
Stukken betreffende de oprichting van de naamloze vennootschap, 1855, 1 omslag
Stukken betreffende het vervallen van de concessie uit 1859 voor een niet in werking gebrachte wagendienst tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch, 1864, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap, 1864, 1 omslag
(Concept)akte van vennootschap; met wijziging, 1864, 1873, 1 omslag