638 Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen 'Marbe Gelco' en voorgangers (1797) 1824 - 1967


6.2 Ná de fusie, 1922 - 1967


Bestanddelen
Notulenboek van de aandeelhouders, van de directie, en van de directie en het college van commissarissen van de Geldersche Stoomboot Maatschappij (1886 mei 26 - 1922), en van de aandeelhouders van de Verenigde Nijmeegse Stoomboot Maatschappijen (1922-1954), 1886 mei 26 - 1954, 1 deel
Receptiealbum 'Open-House' met foto's, 1967, 1 deel
Stukken betreffende het afscheid van S. Harmsen als chef van de Goederendienst van de Geldersche Tramwegen Maatschappij (GTM) in 1956; met stukken betreffende de GTM, 1952 - 1955; met foto's, waaronder 'Marbe Gelco', 1952 - 1956, 1 omslag
Gewijzigde statuten, 1922, 1 katern
Notulenboeken van de directeur en het college van commissarissen, 1922 - 1963, 2 deel
Foto's van het schip 'Nijmegen V', [circa 1940], 1 omslag
Aflevering van het tijdschrift 'Binnenvaart', jaargang 2, nr. 2, 1923, 1 katern
Genummerde foto's van schepen in de Nijmeegse binnenhaven, [circa 1940], 1 omslag
Folder van de stoombootmaatschappij, [circa 1925], 1 stuk
Foto van de [directeur], [circa 1940], 1 stuk
Aanplakbiljet van de Stoomboot-Onderneming Beurtman [C. Backer] te Nijmegen, [circa 1925], 1 stuk
Folders van diverse stoombootmaatschappijen buiten Nijmegen, alfabetisch geordend op naam van de stoombootmaatschappij, 1936 - 1937, 3 stuk; 6 omslag
Artikelen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) over de begroting van het verkeersfonds, de motorrijtuigenbelasting en de installatie van de Commissie voor auto-personenvervoer, 1937, 1 omslag
Artikelen uit de Handels & Transport Courant, De Gelderlander en de Volkskrant over de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal, 1952, 1 omslag
Artikel 'Concurrentie op de Waal. De eerste stoomboten en de strijd om het "heen en weer' van A. Delahaye uit De Gelderlander, 1953, 1 stuk