2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.1 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende het afgeven van bewijzen van gegoedheid, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van de Raad van Koophandel te Nijmegen en de benoeming van leden van die kamer, 1831 - 1833, 1 omslag
Stukken betreffende de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1841 - 1945, 23 omslag; 7 deel; 4 stuk
Kennisgevingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen betreffende toelating en ontslag van leden, 1902 - 1908, 1 omslag
Stukken betreffende de medewerking aan tentoonstellingen van handel en nijverheid, 1820 - 1860, 1 omslag
Stukken betreffende het afgewezen verzoek van de Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland om een plaatselijke afdeling, 1854, 1 omslag
Afschrift van het koninklijk besluit met geleidebrief van de gouverneur betreffende de oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij, 1824, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de Territoriale Bevelhebber in Noord-Brabant enz. van de namen van neringdoenden en bedrijfsleiders waarvan hun zaak op last van het militair gezag is gesloten, en namen van personen aan wie het verbod is opgelegd ten uitvoer verboden artikelen te verkopen, 1915, 1 omslag