2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.2.2.3 Electriciteitsvoorziening


Bestanddelen
Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van de brandmeester om voorrang voor veehouders bij het aanleggen van verlichting in stallen door de Gemeente-Electriciteitswerken, wegens brandgevaar bij het gebruik van niet-elektrische verlichting, 1917,
Stukken betreffende het sluiten van een stroomleveringsovereenkomst met de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM) te Arnhem, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van de nodige toestemmingen en vergunningen voor de aanleg van een bovengronds laagspanningsnet in Hees en Neerbosch, met plankaartje, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het sluiten van een stroomleveringsovereenkomst met de Staatsspoorwegen voor het station, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van vergunningen voor het leggen van elektriciteitskabels, 1917, 1 omslag
Brief van het elektriciteitsbedrijf met een advies tot uitstel van de aanleg van een bovengronds laagspanningsnet in Neerbosch wegens het heersende prijsniveau van koper, 1917, 1 stuk
Stukken betreffende de verkrijging van het Rijk van een vergunning tot het aanleggen van een bovengrondse sterkstroomkabel voor de elektriciteitslevering langs de rijksweg naar Mook, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van het Rijk van een vergunning tot het leggen, hebben en onderhouden van een sterkstroomkabel voorde elektriciteitslevering onder de spoorweg naar 's-Hertogenbosch in de overweg van de Nonnenstraat te Neerbosch, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de elektriciteitslevering ten behoeve van het loterijrad van de Stichting Winterhulp Nederland , 1943, 1 omslag
Stukken betreffend een wijziging van de Verordening tot tijdelijke beperking van het gebruik van gas en electriciteit voor winkelverlichting en reclame, waarbij het gebruik voor reclame wordt verboden, 1918,
Stukken betreffende het beleid ten aanzien van een tijdelijke beperking van het gebruik van gas en electriciteit, 1917,
Stukken betreffende de behandeling van het verzoekschrift van P.J.M. Baayens aan de Willem Heydtstraat 9 om vrijstelling van betaling van de rekening van verbruikte elektriciteit in het pand Lange Hezelstraat 41, 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van de stroomafrekening van P. v.d. Weerden aan de Ubbergseweg 158, 1946, 1 omslag
Minuut van brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad betreffende de aanleg en exploitatie van elektrische verlichting in de stad, 1878, 1 stuk
Stukken betreffende het sluiten van een stroomleveringsovereenkomst met de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij (PGEM) te Arnhem, en de verkoop aan de PGEM van het schakelhuis met bijbehorende installatie aan de Oude Haven 17, 1939 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende het wijzigen van de elektriciteitsverordening, 1942 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de ontheffing van J. Harms om de verplichting de elektrische installatie in zijn woning aan de d'Almarasweg 167 te laten aansluiten, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende oninbare posten van geleverde elektriciteit aan particulieren over 1942, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de aansluiting van woningen van particulieren aan het elektriciteitsnet, 1943 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de verhoging van de elektriciteitstarieven, 1944 - 1945, 1 omslag
12