2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.4.2.2 Beurzen, markten, hallen, kermissen


Bestanddelen
Stukken betreffende het weer opengaan van de Korenbeurs en het bevorderen van het gebruik van die instelling voor de korenhandel, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek om het sluitingsuur van de zaterdagmarkt op een later uur te bepalen, 1919, 1 omslag
Staten van de hoeveelheden en handelsprijzen van de op de markt verkochte waren, 1856, 1 band
Stukken betreffende een verzoek van J.J. van Blijswijk te Scheveningen om op de markt visproducten te mogen verkopen, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende de verpachting van staanplaatsen op de kermissen te Hees en te Nijmegen en een verzoek van Eeelman's Luchtreederij voor een geschikt terein als landingsplaats, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van marktkooplieden om de markt te verplaatsen van het Mariënburgplein naar het Kelfkensbos, 1919, 1 omslag
Stukken betrreffende een verzoek om het verbod op het houden der Kalvermarkt op te heffen, 1919, 1 omslag
Vergunningen aan enkele exploitanten tot het plaatsen van kermisvermakelijkheden, 1944 - 1945, 1 omslag
Vergunning aan H. Schaaf, kunstglasblazer, voor het plaatsen van een kraam op de Grote Markt, met verlengingsbrief, 1944, 1 omslag
Stukken betreffende een door de commandant van het veldleger opgelegd verbod op het houden van veemarkten en de verkrijging van ontheffingen van dit verbod voor de wekelijkse biggenmarkt, 1917 - 1918, 2 omslag
Jaarverslagen van het verhandelde op de Korenbeurs, 1916 - 1917, 2 stuk
Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een nieuwe gaanderij (overdekte zuilengang / bogengalerij) aan de Vismarkt, 1833, 1 stuk
Bekendmakingen van de burgemeesters over de publieke verpachting van het reinigen en schoonhouden van markten en straten, de visserij, zalm- en prikkenvangst op de Waal, alsmede de aanbesteding van de leverantie van stro aan de kazerne, 1817 - 1822, 1 omslag