2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.4.2.3 Gebruiken en misbruiken in de handel


Bestanddelen
Verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders aan besturen van andere gemeentes om de najaarspaardenmarkt via aanplakbiljetten onder de aandacht te brengen, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende een rechtszaak tegen M. Jansen, slager te Bemmel, over het in beslag nemen van vlees en andere goederen, 1912 - 1913, 1 omslag
Stukken betreffende de waarborg van gouden en zilveren werken, 1873 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende het berichten van de controleur van de Waarborg van gouden en zilveren werken te Arnhem van aangiften van bepaalde personen dat zij handel drijven in genoemde werken , 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de afsluiting aan de Waal nabij de zogenaamde Lappentoren met behulp van palissaden ten einde sluikhandel tegen te gaan, 1827, 1 omslag
Circulaires van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende de maximumprijzen van consumptieartikelen, turf en geneesmiddelen , 1914, 1916 - 1917, 1 omslag
Brief van notaris Van der Maren te [Grave] met het verzoek om toezending van een afschrift van het patentrecht van Johan Georg Schrenbach, koopman in klokken, in verband met het innen van een vordering namens hem, 1815, 1 stuk