2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.5.4.3 Prijzen en distributie van goederen


Bestanddelen
Scheppen en molsteren van granen en maallonen, 1816 - 1830, 1 omslag
Verordeningen 'broodzetting', bereiding, bakken, uitstallen en verkopen van brood, 1816 - 1916, 3 omslag
Verzoekschrift van de burgemeester van Vlissingen om informatie over het gebruik van brood, 1890, 1 stuk
Vaststellen van de maximumprijzen van consumptieartikelen, 1914 - 1916, 1 omslag
Circulaires van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel over de maximumprijzen van consumptieartikelen, turf en geneesmiddelen , 1914, 1916 - 1917, 1 omslag
Distributie en vaststelling van maximumprijzen van goederen, brand- en grondstoffen, 1914 - 1946, 16 omslag; 1 pak; 1 stuk
Verstrekken van gegevens over de broodprijzen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, 1919, 1 omslag
Radiodistributie en plan tot oprichting van een gemeentelijk radiodistributiebedrijf; met tekeningen, 1932 - 1937, 1 omslag; 1 pak
Maatregelen tegen prijsopdrijving van goederen, 1936 - 1945, 1 omslag
Toepassing en intrekking van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, 1939, 1943, 1 omslag
Toewijzing van benzine en smeermiddelen voor politiedoeleinden. brandweer- en luchtbeschermingsoefeningen, 1943 - 1944, 1 omslag
Raming van uitgaven over 1944 op grond van de Tegemoetkomingsbeschikking Distributiewet 1939, 1943 - 1946, 1 omslag
Verzoekschrift van het eerste bataljon, elfde regiment Infanterie, om opgave van de leveranciers van steenkolen, 1915, 1 stuk
Brief van het bestuur van de Christelijke Commissie voor Goedkope Levensmiddelen van de Nijmeegse R.K. Volksbond en de R.K. Gezellenvereeniging over haar vorming, 1910, 1 stuk