2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.2.3 Overige industrieën


Bestanddelen
Stukken betreffende de inzending aan het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel van een aangifte op grond van de Boterwet van het bijbouwen van een olieraffinaderij bij de fabriek van Batava Margarine Works Ltd. aan de Weurtseweg 1-5 en Krayenhofflaan 2-10, 1918, 1 omslag
Voorstel van C. Enklaar en J. van der Heijden voor de oprichting van een sajetfabriek; met bijlage, 1817, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening aan de Coöperatieve Nijmeegsche Melkinrichting en Zuivelfabriek van een bouwvergunning voor het slaan van een wel met nortonpomp voor de voorziening in koelwater, met plattegrond, 1918,
Stukken betreffende de verplaatsing van bedrijven naar aanleiding van het bombardement van 22 februari, 1944, 1 omslag
Staten en naamlijsten van arbeiders in de garen- en katoenspinnerij in de Mariënburgkapel, opgemaakt in verband met subsidieverlening, 1830 - 1842, 1 omslag
Stukken betreffende de ontruiming van de Mariakerk (Mariënburgkapel) door J.F. Huijssen, eigenaar van de daarin gevestigde garen- en katoenspinnerij, alsmede het proces tegen de heer Zewoldt in verband met hiermee, 1842 - 1845, 1 omslag
Tewerkstelling van arbeiders in mijnen in Nederland en in het buitenland, 1924-1933,
Stukken betreffende de verstrekking van een toeslag voor het tewerkstellen van steuntrekkende werklozen in de N.V. Automatic Screw Works (A.S.W.), 1927,
Tewerkstelling van meisjes bij de NV Algemeene Kunstzijde Unie te Ede, 1931,
Drukken van het boek 'Belgische Waar' van J.H. Holwerda door de N.V. Drukkerij Thieme, 1941-1943,
Stukken betreffende het toezenden van staten over handel en scheepvaart aan gedeputeerde staten, 1919,
Stukken betreffende de weigering van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart om Cecce Genua een vergunning te verlenen voor het vestigen van een bedrijf voor de vervaardiging van kunstnijverheidsvoorwerpen en dames-modeartikelen, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de financiële steun aan de scheepsbouwindustrie , 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidieverlening aan J.F. Huijssen voor de garen- en katoenspinnerij in de Mariakerk (Mariënburgkapel), 1817 - 1845, 1 omslag
Reglement van de garen- en katoenspinnerij in de Mariakerk (Mariënburgkapel), 1822, 1 stuk
Besluit van de stedelijke raad naar aanleiding van een verzoekschrift van J.F. Huijssen om hem vrij te stellen van huur voor het gebouw van zijn garen- en katoenspinnerij en hem maandelijks subsidie per werknemer te verlenen, 1830, 1 stuk
Brieven van J.W. van den Bovenkamp, fabrikant te Velp, en J.M. van Kuijk, fabrikant te Dordrecht, waarin zij overwegen om verplaatsing van hun fabrieken naar Nijmegen, 1843, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van steenovens op de gemeentelijke uiterwaarden te Lent; met kaarten, 1873, 1 omslag
Rapport van de burgemeester betreffende het voorstel van J.F. Huijssen om zijn garen- en katoenspinnerij in de Mariakerk (Mariënburgkapel) uit te breiden, [circa 1820], 1 stuk
Stukken betreffende de restitutie door het Rijk van door de gemeente gemaakte kosten in verband met de inrichting van een militaire bakkerij op het Mariënburg, 1816, 1 omslag
12