2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.4.3 Dienstverlening


Bestanddelen
Stukken betreffende een verzoek van Nathan Katz, woonachtig in Hertogstraat 98, om als makelaar in meubilair en nadere goederen en koopmanswaren actief te mogen zijn, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van het gratis huis-aan-huisblad 'Weekblad voor Nijmegen en Omstreken' en de afwijzing van een verzoek om officiële mededelingen van de gemeente daarin te mogen opnemen, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoekschrift van G.J. Beerents om als makelaar in manufacturen te mogen worden aangesteld , 1919, 1 omslag