2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.5.3 Dierenbescherming


Bestanddelen
Advisering van de commissaris des konings over de verlening van vergunningen voor het houden van klop- of drijfjachten op schadelijk gedierte, 1875, 1 omslag
Verzoekschrift van de Nederlandse Vereeniging tot Bescherming van Dieren om strafbepalingen vast te stellen tegen het mishandelen en misbruiken van dieren, 1878, 1 stuk
Besluiten van gedeputeerde staten over een klacht van J. Pluijm te Hatert over een bepaling in de verordening op het gebruik van honden als trekdieren, 1896, 1 omslag
Brieven van de commissaris der koningin over het verzoek van A.H. Aalbers om vergunning tot het vervoeren van insectenetende vogels, 1897, 1 omslag
Verzoekschrift van de Vereeniging van Liefhebbers van Rashonden 'Kynos' om een bepaling op te nemen in de politieverordening die het verbiedt om honden die vermoedelijk lijden aan een besmettelijke ziekte, op de openbare weg te laten loslopen , 1898, 1 stuk
Verzoekschrift van J.K.T. van Rijkevorstel om streng op te treden tegen het vangen van vogels, 1900, 1 stuk
Brieven van D.G. Montenberg, administrateur van de bezittingen en rechten van J.J. Luden, heer van de Heerlijkheid Heumen, over het instellen van een verbod op het bewerken van de gemeentelijke bossen te Heumen waar uitgezette fazanten broeden, 1900 - 1902, 1 omslag
Verzoekschrift van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Nijmegen, om het slachten diervriendelijker te laten gebeuren, 1901, 1 omslag
Verzoekschriften van vogelvangers en vogelhandelaren om een vergunning te krijgen voor het vervoer van vogels over de openbare weg, met een staat van in de gemeente woonachtige beroepsvogelvangers, 1903, 1 omslag
Verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem om informatie over bepalingen in de politieverordening over het vangen van vogels, 1904, 1 stuk
Verzoekschrift van de Vereeniging tot verfraaiing van Nijmegen en het Schependom om het hek rond de damherten in het Kronenburgerpark te vervangen en zodanig te plaatsen dat de dieren de giftige bladeren van de sierconiferen niet kunnen bereiken; met bijlage , 1909, 1 omslag
Verzoekschriften van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Nijmegen en Omstreken, en van particulieren om de vogelvangst op de openbare weg te verbieden, 1910 - 1911, 1 omslag
Circulaires van de commissaris van de koningin over de tijdelijke schorsing van buitengewone machtigingen en vergunningen voor het doden of vangen van schadelijk gedierte in verband met de staat van beleg, 1914, 1 omslag
Behandeling van een verzoek van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels om op te treden tegen de illegale verkoop van vogels door H.C. Janssen, Voorstadslaan te Hees, 1916, 1 omslag
Advisering van de commissaris van de koningin over de verlening van een vergunning voor de mollenjacht aan J.A. Glaser, 1916 - 1917, 1 omslag
Aanstelling van buitengewone gemeenteveldwachters voor de dierenbescherming, 1917, 1927, 1 omslag
Verstrekking van inlichtingen aan het rijk over de aanwezigheid van voldoende fokmateriaal voor het fokken van trekhonden die voldoen aan de wettelijke minimumhoogte, 1918, 1 omslag
Register van aanvragen van jachtakten en buitengewone machtigingen tot het schieten van schadelijk gedierte; met enkele los inliggende stukken, 1918 - 1924, 1 omslag
Vaststelling en aanvulling van de verordening ter voorkoming van het verminken van vogels en het houden van verminkte vogels, 1919 - 1936, 1 omslag
Beantwoording van een circulaire van de commissaris der koningin over eventuele overlast van mollenvangers, 1920, 1 omslag