2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.4.2 Binnenlandse handel


Bestanddelen
Stukken betreffende het weer opengaan van de Korenbeurs en het bevorderen van het gebruik van die instelling voor de korenhandel, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek om het sluitingsuur van de zaterdagmarkt op een later uur te bepalen, 1919, 1 omslag
Staten van de hoeveelheden en handelsprijzen van de op de markt verkochte waren, 1856, 1 band
Stukken betreffende een verzoek van J.J. van Blijswijk te Scheveningen om op de markt visproducten te mogen verkopen, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende de vaststelling van prijzen, de in- en uitvoer en distributie van brood en granen, 1914 - 1916, 1 omslag
Stukken betreffende de verpachting van staanplaatsen op de kermissen te Hees en te Nijmegen en een verzoek van Eeelman's Luchtreederij voor een geschikt terein als landingsplaats, 1919, 1 omslag
Verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders aan besturen van andere gemeentes om de najaarspaardenmarkt via aanplakbiljetten onder de aandacht te brengen, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende een verzoek van marktkooplieden om de markt te verplaatsen van het Mariënburgplein naar het Kelfkensbos, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek om het verbod op het houden van de Kalvermarkt op te heffen, 1919, 1 omslag
Brief van notaris Van der Maren te [Grave] met het verzoek om toezending van een afschrift van het patentrecht van Johan Georg Schrenbach, koopman in klokken, in verband met het innen van een vordering namens hem, 1815, 1 stuk
Stukken betreffende een rechtszaak tegen M. Jansen, slager te Bemmel, over het in beslag nemen van vlees en andere goederen, 1912 - 1913, 1 omslag
Bekendmakingen van de burgemeesters over de publieke verpachting van het reinigen en schoonhouden van markten en straten, de visserij, zalm- en prikkenvangst op de Waal, alsmede de aanbesteding van de leverantie van stro aan de kazerne, 1817 - 1822, 1 omslag
Stukken betreffende de afsluiting aan de Waal nabij de zogenaamde Lappentoren met behulp van palissaden ten einde sluikhandel tegen te gaan, 1827, 1 omslag
Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van het maken van een nieuwe gaanderij (overdekte zuilengang / bogengalerij) aan de Vismarkt, 1833, 1 stuk
Gedrukt koninklijk besluit betreffende de opheffing van het expeditiekantoor voor handel te Heumen, met geleidebrief van de arrondissementsdirecteur der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen te Nijmegen, 1846, 1 omslag
Stukken betreffende de waarborg van gouden en zilveren werken, 1873 - 1944, 1 omslag
Circulaires van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel betreffende de maximumprijzen van consumptieartikelen, turf en geneesmiddelen , 1914, 1916 - 1917, 1 omslag
Jaarverslagen van het verhandelde op de Korenbeurs, 1916 - 1917, 2 stuk
Stukken betreffende een door de commandant van het veldleger opgelegd verbod op het houden van veemarkten en de verkrijging van ontheffingen van dit verbod voor de wekelijkse biggenmarkt, 1917 - 1918, 2 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de Winkeltijdenverordening, 1918 - 1944, 5 omslag
12