2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.4.1.2 Beurzen, veilingen, kermissen, markten en winkels


Bestanddelen
Vaststellen van een verordening tot wering van venten, op het uitkramen op de markten en het houden van openbare verkopen, 1816 - 1819, 1 omslag
Toezending staten van prijzen van verkochte marktproducten aan de provincie, 1816 - 1848, 2 omslag
Bekendmakingen van de burgemeesters over de publieke verpachting van het reinigen en schoonhouden van markten en straten, de visserij, zalm- en prikkenvangst op de Waal, en de aanbesteding van de leverantie van stro aan de kazerne, 1817 - 1822, 1 omslag
Verstrekken van inlichtingen over markten aan derden, 1817 - 1917, 1 omslag
Regeling, organisatie en beheer van de markten, alfabetisch geordend op marktnaam, 1818 - 1946, 12 omslag; 2 stuk
Staten van verkochte marktproducten, opgegeven door de commissaris van Politie, 1824 - 1844, 7 deel
Brief van [C.J. Castanien] over het afsluiten van de markt door middel van kramen met zeilen, 1826, stuk
Verzoekschrift van de bewoners van de Kannenmarkt om op de drie marktdagen de deur van de Waag aan de zijde van de Kannenmarkt open te zetten ten behoeve van hun handel, 1833, 1 stuk
Beheer van de Waag (boterwaag), 1838 - 1889, 1 omslag
Opgave van gegevens over markten door de burgemeester van Arnhem, 1847, 1 omslag
Vaststelling en wijziging verordening op de groen- en graanmarkten; met situatieschets, 1851 - 1853, 1 omslag
Verplaatsing graanmarkten en oprichting Korenbeurs, 1852 - 1859, 1 omslag
Staten van de hoeveelheid en de minimum- en maximumprijzen van op de markt aangevoerde goederen over mei t/m december, 1856, 1 band
Voorstel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken om een linnen- en vlasmarkt op te richten, 1856, 1 stuk
Marktplaats- en kermisvergunningen, 1863 - 1946, 6 omslag
Verzoekschrift van de opgerichte Winkelvereeniging om financiële ondersteuning, 1871, 1 stuk
Verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht om inlichtingen over het bestaan van bepalingen ten aanzien van het uitsluitend toelaten van inwoners op de markt, 1872, 1 stuk
Marktstaten verkochte vis, 1879 - 1915, 1 omslag
Bouw en beheer Korenbeurs, 1879 - 1919, 1 omslag
Marktstaten verkochte paarden en vee, 1879 - 1943, 2 omslag
12