1107 Dienst Educatie en Welzijn Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.16.1.2 Accommodaties


Bestanddelen
Energiebesparing sportaccommodaties. Vergaderingen Kleine Begeleidingscommissie Energie consulenten Sportaccommodaties. (Kleine B.E.C.) 1985/1987., 1985 - 1987, 1 omslag
Energiebesparing sportaccommodaties. Overige zaken, 1985 - 1991, 1 omslag
Onderzoek naar de effecten van de tariefsverhogingen voor het gebruik van sportaccommodaties op de deelname aan sport. 1985/1986., 1985 - 1986, 1 omslag
Sportaccommodaties. Onderhoud en schoonhouden van verschillende accommodaties, 1985 - 1996, 1 omslag
Sportaccommodaties. Jaarlijkse bestedingen van de in de begroting opgenomen posten voor diverse sportvoorzieningen en groot onderhoud. 1985/1994., 1985 - 1994, 1 omslag
Sportaccommodaties. Onderhoud scheidingswanden in verschillende sportzalen, 1988 - 1994, 1 omslag
Sportaccommodaties. Onderzoek behoefte aan sportvelden tot het jaar 2000, 1989, 1 omslag
Sportaccommodaties. Herstructureing sportvelden, 1991 apr - 1992 jun, 1 omslag
Sportaccommodaties. Herstructureing sportvelden, 1992 jul - dec, 1 omslag
Sportaccommodaties. Herstructureing sportvelden, 1993 jan - mei, 1 omslag
Sportaccommodaties. Herstructureing sportvelden, 1993 jun - 1995 dec, 1 omslag
Sportaccommodaties. Vastelling huurwaarden en tarrieven voor het gebruik van de verschillende sportaccommodaties, 1985 - 1998, 1 omslag
Sportaccommodaties. Overleg over realisering voorzieningen voor sport en recreatie in het gebied van de Waalsprong, 1992 - 1997, 1 omslag
Bromfietscrossterrein "De Kuil". Inrichting, herinrichting, treffen diverse voorzieningen en sluiting van het terrein. 1983/1989., 1983 - 1989, 1 omslag
Gymzaal Azaleastraat, 1985 - 1994, 1 omslag
Gymzaal Dobbelmannweg, 1985 - 1995, 1 omslag
Gymzaal Florence Nightingalestraat, 1985 - 1995, 1 omslag
Gymzaal Heidebloemstraat, 1985 - 1997, 1 omslag
Gymzaal Henricus, 1985 - 1988, 1 omslag
Gymzaal Kan. Faberstraat, 1985 - 1997, 1 omslag