1107 Dienst Educatie en Welzijn Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.16.1.3 Takken van sport


Bestanddelen
Voetbal. Voetbalvereniging DVE., verstrekken van een geldlening ten behoeve van sanering en gezondmaking exploitatie (rbs. 30-03-1994), 1994, 1 omslag
Voetbal. Voetbalvereniging FC Kolping, verzoeken om medewerking bij de sanering van huurschulden, 1985 - 1991, 1 omslag
Voetbal. Voetbalvereniging FC Kolping, fusie met VV Dynamo alsmede inrichting accommodatie aan D'Almarasweg-Noord, 1996 - 1997, 1 omslag
Voetbal. Voetbalvereniging Nijmeegse Boys, verlenen medewerking aan de sanering van de schulden van de vereniging, 1995 - 1998, 1 omslag
Voetbal. Overige zaken, 1985 - 1998, 1 omslag
Volleybal. Subsidiëring jaarlijkse volleybaltoernooi "Trofee van Nijmegen", 1986 - 1994, 1 omslag
Volleybal. Volleybalvereniging "VOCASA", verzoeken om toekenning van subsidie (m.u.v. subsidie ten behoeve van Trofee van Nijmegen), 1988 - 1998, 1 omslag
Volleybal. Overige zaken, 1985 - 1998, 1 omslag
Wandelsport. Subsidiëring Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding ten behoeve van internationale Vierdaagse afstandsmarsen, 1985 - 1993, 1 omslag
Wandelsport. Overige zaken, 1985 - 1994, 1 omslag
Watersport., 1985 - 1998, 1 omslag
Wielersport. Verzoeken om toekenning van subsidie, 1985 - 1989, 1 omslag
Wintersporten. Verzoeken om subsidie van de Bandy Vereniging Nijmegen, 1985 - 1991, 1 omslag
Zwemmen. Stichting "De Kaaiman-Reddingsbrigade", 1985 - 1992, 1 omslag
Zwemmen. Verzoeken om subsidie van de Nijmeegse Zwemclub 1921, 1985 - 1993, 1 omslag
Zwemmen. Verzoeken om subsidie van de Schoonspringvereniging "Diving", 1985 - 1991, 1 omslag
Zwemmen. Verzoeken om subsidie van de Nijmeegse Zwem- en Polovereniging "Zeus", 1987 - 1994, 1 omslag
Zwemmen. Verzoeken om subsidie van Aqua Novio '94, 1994 - 1998, 1 omslag