1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.1.1.3.9 Woningbedrijf


Bestanddelen
Notitie "Naar een gezonder woningbedrijf" (Rbs. 30-10-1991) en wijziging bedrijfsbeleid Woningbedrijf (Rbs. 30-10-1991/6-10-1993), 1991 - 1993, 1 omslag
Onderzoek naar de noodzaak tot privatiseren van het gemeentelijk Woningbedrijf en nota "Moet het gemeentelijk wonen in de uitverkoop?" (Rbs. 24-11-1993), 1991 - 1993, 1 omslag
Portefeuillehouderoverleg, 1994 - 1995, 1 omslag
Huurbeleidsplannen, 1994 - 1999, 1 omslag
Deelname van het Gemeentelijk Woningbedrijf aan Entree, stichting voor woningaanbod Zuid-Gelderland (Rbs. 17-12-1997), 1997, 1 omslag
Verantwoording en verslaglegging aan minister VROM/Inspectie Volkshuisvesting, 1997 - 1998, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1989, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1990, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1991, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1992, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1993, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1994, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1995, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1996, 1 omslag
Stafvergaderingen, 1997, 1 omslag