1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.01.2 Omvang van het gebied. Vaststelling en wijziging van de grenzen


Bestanddelen
Gemeentelijke herindeling Land van Maas en Waal en deel Rijk van Nijmegen (Herindelingswet van 6-7-1983); Verrekening Rijksvergoeding met gemeente Wychen inzake gedeelte van de spoorlijn en de Van Rosenburgweg (voormalige rijksweg 321), 1985 - 1992, 1 omslag
Districtsindeling gemeentepolitie; Herverdeling wegen van het polderdistrict Groot Maas en Waal en de wijk-en buurtindeling van de gemeente Nijmegen, 1986 - 1991, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst, Valburg, Bemmel en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Voorbereiding van de grenscorrectie, 1992 - 1995, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Voorbereiding. Deel 1, 1993 - 1996, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Voorbereiding. Deel 2, 1996 - 1997, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Besluitvorming van de gemeente Elst, 1994 - 1997, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Bestuurlijk overleg tussen colleges Elst en Nijmegen, 1995 - 1997, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Postcodering en afvalinzameling, 1995 - 1997, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Subsidie-effecten voor instellingen van de gemeente Elst na overgang naar gemeente Nijmegen, 1996, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Besluitvorming van de gemeente Nijmegen (Rbs 27-08-96 en 24-09-1997), 1996 - 1998, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Informatie aan- en verwelkoming van de nieuwe inwoners, 1996 - 1998, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Toepassing Nijmeegse verordeningen na de grenscorrectie (Rbs. 2-1-1998), 1997 - 1998, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Voorbereiding., 1994 - 1996, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Besluitvorming van de gemeente Valburg, 1994 - 1995, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Informatie aan- en verwelkoming van de nieuwe inwoners, 1994 - 1995, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Bestuurlijk overleg tussen colleges van Valburg en Nijmegen, 1994 - 1998, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Besluitvorming van de gemeente Nijmegen (Rbs 22-11-1995), 1995, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Postcodering & PTT, 1995 - 1996, 1 omslag
Wijziging van de grens tussen de gemeenten Valburg en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Toepassing Nijmeegse verordeningen na de grenscorrectie (Rbs. 28-12-1996), 1995 - 1996, 1 omslag
Wijziging van de grens tussende gemeenten Bemmel en Nijmegen in het kader van de wet Arhi; Voorbereiding., 1994 - 1997, 1 omslag
12