1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.05.1 Algemeen


Bestanddelen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Aanpassing rooivergunningenstelsel raadsbesluit 24-11-1993, 1991 - 1994, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Wijziging met betrekking tot hang- en sluitwerk (Rbs. 12-5-1993), 1993, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Opleggen dwangsommen aan bedrijven voor illegaal plakken, 1995 - 1996, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Wijziging in verband met de inwerkingtreding van de Wet Milieubeheer, Politiewet, Algemene Wet op het Binnentreden, Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciale Milieuverordening en verankering van het METRO-systeem (Grootstal) in de APV (Rbs. 12-6-1996), 1995 - 1996, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Wijziging met betrekking tot terrasvergunningen, uitvoering notitie integraal horecabeleid (Rbs. 3-4-1996), 1996, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Wijziging in verband met regulering fietsparkeren (Rbs.3-7-97) en besluit tot verbieden van fietsparkeren in de Broerstraat en stringenter om te gaan met expeditieverkeer (Besl. B&W 9-12-1997), 1997 - 1998, 1 omslag
Algemene Plaatselijke Verordening (APV); Wijziging in verband met vervallen afdeling 5 Lijkbezorging in hoofdstuk 5 van de APV en hiervoor in de plaats te stellen Verstrooiing van as (Rbs. 23-9-1998), 1998, 1 omslag
Maatregelen ter verhoging van de sociale veiligheid (Rbs. 15-3-1989), 1989, 1 omslag
Nijmeegse Politieverordening (NPV); Wijzigingen i.v.m. hondenoverlast, 1989 - 1991, 1 omslag