1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.05.2 Stand- en ligplaatsen


Bestanddelen
Verordeningen; Subsidieverordening verhuis- en herinrichtingskosten woonwagenbewoners 1985 (Rbs. 22-5-85), 1985, 1 omslag
Verordeningen; Verordening op de heffing en de invordering van woonwagenrechten, verordening op het toewijzen van standplaatsen en verordening op het gebruik van standplaatsen (verordeningen zelf niet aangetroffen), 1992 - 1993, 1 omslag
Verordeningen; Standplaatsenverordening 1993 gebruiksverordening standplaatsen 1993, 1993, 1 omslag
Verordeningen; Verordening op de heffing en de invordering van woonwagenrechten, verordening woonwagenrechten 1993, staangeldverordening 1993 (Rbs. 25-11-1992) en verordening staangeld 1995 (Rbs. 26-4-1995) en wijziging (Rbs. 10-7-1996), 1993 - 1997, 1 omslag
Principebesluit aanwijzing woonwagenlocaties (Rbs. 5-3-1986), 1985 - 1986, 1 omslag
Gemeenschappelijke Regeling Woonwagencentra regio Nijmegen; Opheffing en financiële afwikkeling (Rbs. 19-11-86), 1985 - 1988, 1 omslag
Beleid en richtlijnen ten aanzien van circussen, 1985 - 1993, 1 omslag
Beleid; Overleg/briefwisselingen met het rijk, provincies en VNG betreffende het woonwagenbeleid, 1987 - 1997, 1 omslag
Beleid; Nota Woonwagenzaken "Woonwagenbewoners en hun overheid. Het gemeentelijk beleid in de jaren '90", 1989, 1 omslag
Beleid; Nota woonwagenzaken "Het gemeentelijk beleid in de jaren '90" (Rbs. 12-9-1990), 1990 - 1991, 1 omslag
Beleid; "Provinciaal woonwagenbeleid in Gelderland 1992-1998", 1992 - 1993, 1 omslag
Beleid; Deelname aan project Integraal Woonwagenbeleid regio Nijmegen (Rbs. 19-5-1994), 1994, 1 omslag
Overlegplatform woonwagenzaken; Instelling (Besl. B&W 20-9-1988), 1988, 1 omslag
Overlegplatform woonwagenzaken; Vergaderingen, 1988 - 1990, 1 omslag
Huurverhoging van standplaatsen op woonwagencentra, inclusief bezwaarschrift over huurbeleid van gemeente Nijmegen ingediend bij ministerie van VROM, 1988 - 1993, 1 omslag
Standplaatsen; Algemene uitkering uit het Gemeentefonds (vaststelling van het aantal standplaatsen), 1992 - 1995, 1 omslag
Nota "Project integraal woonwagenbeleid" (Rbs. 31-1-1996), 1995 - 1996, 1 omslag
Bestuurlijk overleg woonwagenzaken regio Nijmegen, 1997, 1 omslag
Woonwagencentra in de Regio Nijmegen; Bemmel, aan de Karstraat, 1983 - 1988, 1 omslag
Woonwagencentra in de Regio Nijmegen; Gendt, aan de Dries, 1982 - 1988, 1 omslag