1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.05.2 Stand- en ligplaatsen


Bestanddelen
Overlegplatform woonwagenzaken; Instelling (Besl. B&W 20-9-1988), 1988, 1 omslag
Overlegplatform woonwagenzaken; Vergaderingen, 1988 - 1990, 1 omslag
Beleid; Nota woonwagenzaken "Het gemeentelijk beleid in de jaren '90" (Rbs. 12-9-1990), 1990 - 1991, 1 omslag
Nota "Project integraal woonwagenbeleid" (Rbs. 31-1-1996), 1995 - 1996, 1 omslag
Beleid; Deelname aan project Integraal Woonwagenbeleid regio Nijmegen (Rbs. 19-5-1994), 1994, 1 omslag
Verordeningen; Verordening op de heffing en de invordering van woonwagenrechten, verordening woonwagenrechten 1993, staangeldverordening 1993 (Rbs. 25-11-1992) en verordening staangeld 1995 (Rbs. 26-4-1995) en wijziging (Rbs. 10-7-1996), 1993 - 1997, 1 omslag
Bestuurlijk overleg woonwagenzaken regio Nijmegen, 1997, 1 omslag
Beleid; Nota Woonwagenzaken "Woonwagenbewoners en hun overheid. Het gemeentelijk beleid in de jaren '90", 1989, 1 omslag
Woonwagencentrum Dorpsstraat (tegenover de Symfoniestraat); Inrichting, 1982 - 1985, 1 omslag
Tijdelijk woonwagencentrum aan de Van Rosenburgweg, 1987 - 1991, 1 omslag
Principebesluit aanwijzing woonwagenlocaties (Rbs. 5-3-1986), 1985 - 1986, 1 omslag
Woonwagencentrum Ackerbroeckweg (Leuvensbroek); Aanwijzing als woonwagenlocatie (Rbs. 21-7-1987) en inrichting, 1986 - 1989, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Langetermijnvisie, 1992, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Sanering sloopterrein Besluitvorming (Rbs. 14-10-1987) en subsidieëring door Prov. Gelderland, 1986 - 1990, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Sluiting sloopterrein, 1991 - 1994, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Mariakapel (gesloopt in 1992), 1985 - 1992, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Sanering sloopterrein Aanbestedingen en vergunning/toestemming voor lozing op hemelwaterriool, 1987 - 1988, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Integratie van het woonwagencentrum in de woonwijk Tolhuis, 1996 - 1997, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Milieuaangelegenheden, 1987 - 1994, 1 omslag
Woonwagencentrum Teersdijk; Maatschappelijke zorg, 1990 - 1992, 1 omslag