1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.05.3 Het hebben van voorwerpen, werken en voorzieningen op, aan of boven openbare grond


Bestanddelen
Uitwegvergunningen; Beleid tot invoering van een nieuwe methode "kostenverhaal door middel van het recht van uitweg" (uitwegvergunningensysteem), 1984 - 1986, 1 omslag
Uitwegvergunningen; Overeenkomsten straten A t/m D, 1984 - 1987, 1 omslag
Uitwegvergunningen; Overeenkomsten straten E t/m G, 1983 - 1988, 1 omslag
Uitwegvergunningen; Overeenkomsten straten H t/m L, 1984 - 1987, 1 omslag
Uitwegvergunningen; Overeenkomsten straten M t/m T, 1984 - 1988, 1 omslag
Uitwegvergunningen; Overeenkomsten straten U t/m Z, 1984 - 1988, 1 omslag
Toestemming voor het plaatsen van een klokkentoren/ carillon en het leggen van een kabel in de Augustijnenstraat, 1984 - 1987, 1 omslag
Reclamebeleid, 1987 - 1995, 1 omslag
Reclame; Overeenkomst met Publex BV voor aanbrengen reclame-uitingen in parkeergarage "Eiermarkt" (Besl. B&W 19-3-1985), 1984 - 1990, 1 omslag
Reclame; Motie van D66 met het voorstel om een eigen gemeentelijk reclamebedrijf op te richten (niet doorgegaan), 1986 - 1987, 1 omslag
Reclame; Overeenkomst met Publex BV voor de plaatsing van mupi's; (reclame en gemeentelijke informatie/stadsplattegrond) verlichte affichagezuilen (met openbaar toilet) en reclameborden (billboards) geldig voor 20 jaar met stilzwijgende verlenging voor een periode van 10 jaar (besl. B&W 18-12-1990), 1990 - 1997, 1 omslag
Reclame; Bezwaarschriften door Vereniging Dorpsbelang Hees en Stichting Werkgroep Milieubeheer tegen de plaatsing van reclameborden (mupi's en billboards) ; vernietiging van besluit B&W d.d. 5-11-91 door Raad van State, 1991 - 1996, 1 omslag
Reclame; Aanpak illegale reclame (Besl. B&W 29-8-1995), 1995 - 1996, 1 omslag
Reclame; Overeenkomst met Publex BV voor de plaatsing van straatmeubilair; Schriftelijke vragen aan het college (art. 38 RvO) van De Groenen over het weren van affiches van de anti-rookcampagne van de GGD door Publex, 1997, 1 omslag
Reclame; Bezwaar door omwonenden tegen de reclamevergunning, verleend aan de Woonboulevard aan de Wijchenseweg (gegrond, Besl. B&W 31-3-1998), 1997 - 1998, 1 omslag
Toestemming voor het plaatsen van een telefooncel bij het Stationsplein, 1985, 1 omslag
Vergunning voor het aanbrengen en hebben van een luifel boven openbare gemeentegrond, 1985, 1 omslag
Kabelclub; Notulen van maandelijkse besprekingen diensten en bedrijven, 1985 - 1986, 1 omslag
Kabelclub; Notulen van maandelijkse besprekingen diensten en bedrijven, 1987 - 1988, 1 omslag
Kabelclub; Notulen van maandelijkse besprekingen diensten en bedrijven, 1989 - 1992, 1 omslag