1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.07.03.3.1 Bodemonderzoeken


Bestanddelen
Acaciastraat / Van 't Santstraat; Woningbouw , bodemonderzoek, 1998, 1 omslag
Acaciastraat; olielozing, 1998, 1 omslag
Ackerbroekweg; Bodemonderzoek, 1987, 1 omslag
Agaatstraat; Vervangen riolering, 1994, 1 omslag
Agricolaplaats 01; Bouw, 1998, 1 omslag
Akkerlaan 19; Verkennend bodemonderzoek, 1998, 1 omslag
Akkerlaan 46; Verkennend bodemonderzoek, 1998, 1 omslag
Aldenhof 11-01; Verkennend bodemonderzoek, 1990 - 1997, 1 omslag
Aldenhof 13e straat; Bodemonderzoek, 1996, 1 omslag
Aldenhof 67-21; Dependance Cultureel Centrum Lindenberg, bodemonderzoek, 1996 - 1997, 1 omslag
Aldenhof; diverse locaties, 1987 - 1998, 1 omslag
Ambachtsweg 02; Olieverontreiniging, 1987 - 1996, 1 omslag
Ambachtsweg 04; Van Swaay/Hickson Garantor, bodemonderzoek, nazcanummer 751, 1985 - 1996, 1 omslag
Ambachtsweg 04; Van Swaay/Hickson Garantor, bodemonderzoek bijlagenMap IV: rapport risico-evaluatie en saneringsaanpak van DAMES & MOORE (1996) Nazcanummer 1076, 1985 - 1996, 1 omslag
Ambachtsweg 25; Nulsituatie-onderzoek, 1994, 1 omslag
Ambachtsweg 31; Bodemonderzoek, 1993 - 1997, 1 omslag
Ambachtsweg 37-41; Verkennend bodemonderzoek, 1995 - 1997, 1 omslag
Ambachtsweg; Kaliumcyanide calamiteit, 1997, 1 omslag
Ambachtsweg; Slootonderzoek, 1997, 1 omslag
Anjelierenweg (Achter de Pallen); Bodemverontreiniging onderzoek, 1983 - 1984, 1 omslag