1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.07.03.5.3 Aanleg, verbetering en onderhoud


Bestanddelen
Overname van de persleiding van Hofland-Semeijn en zakelijk recht-overeenkomsten betreffende de riolering in de Stationsweg te Ressen, 1984 - 1985, 1 omslag
Aansluiting van de riolering van de randgemeenten op het rioleringsnet van de gemeente Nijmegen; Kernen van Beek, Ubbergen en Ooy, 1987 - 1998, 1 omslag
Aansluiting van de riolering van de randgemeenten op het rioleringsnet van de gemeente Nijmegen; Gemeente Groesbeek, 1991 - 1998, 1 omslag
Aansluiting van de riolering van de randgemeenten op het rioleringsnet van de gemeente Nijmegen; Gemeente Heumen (Malden) incl. schietbaan, 1984 - 1993, 1 omslag
Aansluitvoorwaarden voor aansluiting op het gemeentelijk rioolnet, 1985 - 1994, 1 omslag
Bouw van een rioolgemaalgebouw aan het Takenhofplein 2a; Bouwvergunning, 1992, 1 omslag
Aansluiting op riolering van percelen en wegen Kerkpad: Bestek W en W nr. 94-17 B&W- Besluit dd 23-08-1994 nr. 1.34, 1994, 1 omslag
Krayenhofflaan; Herinrichting van de riolering, bestek W en W nr. 95-01, B&W- Besluit dd 20-12-1994 nr. 2.17, B&W- Besluit dd 14-02-1995 nr. 1.27, 1994 - 2005, 1 omslag