1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.10.1.2.2 Verkeersveiligheid en verkeersmaatregelen


Bestanddelen
Beleid; Politie-verkeerszorg (deelnota III), 1985 - 1988, 1 omslag
Beleid; Project "Van Verkeersmilieukaarten naar een verkeersmilieubeleid", 1989 - 1991, 1 omslag
Beleid; Rapport "Een milieuvriendelijker verkeersbeleid in Nijmegen", 1990, 1 omslag
Beleid; Project "Van Verkeersmilieukaarten naar een verkeersmilieubeleid", 1992 - 1998, 1 omslag
Beleid; Vaststelling van de notitie "Verkeersluwe gebieden", 1996, 1 omslag
Bewegwijzering; Bewegwijzering ANWB Schematische tekeningen van Glashuis, Mariënburgkapel en Kerkboog/Chirurgijnskamer, 1985 - 1998, 1 omslag
Bewegwijzering; Notitie 'Lokale Bewegwijzering', een onderzoek naar verschillende systemen van lokale bewegwijzering inclusief conclusie voor Nijmegen en kostenraming 1987, 1987, 1 omslag
Verkeerscommissie; Vergaderingen, 1985 - 1991, 1 omslag
Verkeerscommissie; Dienst Stadsontwikkeling, vergaderingen, 1986 - 1992, 1 omslag
Parkeren; Overzicht parkeerautomaten, uitbreiding per parkeerplaats, 1985 - 1988, 1 omslag
Parkeren; Parkeerbalans 1984-1989, fiscalisering parkeerboetes, 1985 - 1998, 1 omslag
Parkeren; Algemene invalidenparkeerplaatsen (borden 54c RVV), 1985 - 1990, 1 omslag
Parkeren; Overzicht plaatsing parkeermeters, plaatsing en verwijdering per straat, 1986 - 1989, 1 omslag
Parkeren; Notitie "Parkeren van invaliden in de Binnenstad", 1989, 1 omslag
Parkeren; Rapport: "Parkeeronderzoek 1987 Kwantitatief Onderzoek", 1987, 1 omslag
Rapport: Aktualisering Parkeerbeleid Gemeente Nijmegen (Stageverslag van Berco Verhoek 1990), 1990, 1 omslag
Parkeren; Nota Parkeernormen bij woningen, 1992 - 1993, 1 omslag
Parkeren; Parkeeronderzoek Bottendaal, 1997, 1 omslag
Veiligheid; Rapportages Visuele Verkeerstellingen 1986, 1987, 1993-1994-1995 B&W- Besluit dd 02-07-1985 nr. 1.1, 1985 - 1995, 1 omslag
Veiligheid; Verkeersveiligheidsnota (verslag 1988 en programma 1989), 1989 - 1991, 1 omslag