1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.11.1 Algemeen


Bestanddelen
Beleid; Concurrentievervalsing; discussienotitie (Besl. B&W 2-5-1985), 1985, 1 omslag
Beleid; Stedelijk economisch beleidsplan 1986-1989 "Nijmegen in de markt" (Rbs. 15-1-1986), 1985 - 1986, 1 omslag
Beleid; Invulling van het sociaal-economisch beleid in het College-accoord 1986-1990 (Rbs. 29-4-1987) en het Sociaal Economisch Beleidsplan 1987-1990 (Rbs. 25-7-1987), 1986 - 1987, 1 omslag
Beleid; Notitie "Informele economie in Nijmegen" Vooronderzoek (Besl. B&W 17-2-1987), 1986 - 1987, 1 omslag
Beleid; Startersonderzoeken en notitie "Startersbeleid" (Rbs. 23-5-1990), 1988 - 1990, 1 omslag
Beleid; Nota's "Flexibilisering en Regionale vervlechting" en "Transport, distributie en logistiek in de Provincie Gelderland" van Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (INRO-TNO) Besl. B&W 26-6-1990, 1989 - 1990, 1 omslag
Beleid; Notitie Economisch Beleidskader 1991-1994 (Rbs. 30-10-1991), 1991, 1 omslag
Beleid; Notitie "Nijmegen in Europa" (Rbs. 12-5-1993), 1993, 1 omslag
Stichting Actieprogramma Regionale Economie (ARE) Regio Nijmegen; Continuering van de participatie van de gemeente in deze stichting voor 5 jaar (Rbs. 31-5-1989), 1984 - 1989, 1 omslag
Stuurgroep Economische Ontwikkeling; Instelling - werkplan - evaluatie - opheffing, 1985 - 1990, 1 omslag
Stuurgroep Economische Ontwikkeling; Vergaderingen, 1985 - 1989, 1 omslag
Acquisitie; Acquisitiebezoek aan de Verenigde Staten en activiteitenprogramma 1994 (Besl. B&W 19-4-1994). Jaarverslag 1991 acquisitie en bedrijfsadvisering (Besl. B&W 9-6-1992), egalisatie acquisitiekosten (Besl. B&W 17-2-1987), 1986 - 1994, 1 omslag
Acquisitie; Reizen naar Japan in het najaar van 1989 en in 1992 op uitnodiging van het gemeentebestuur van Higashimatsuyama en de Japan Walking Association, bezoek van Japanse delegatie aan Nijmegen in 1991 en bezoek van de Japanse Kamer van Koophandel in 1996, 1989 - 1997, 1 omslag
Acquisitie; Notitie "Het Nijmeegs Aquisitiebeleid herijkt: continuiteit en vernieuwing" (Rbs.3-7-1991), 1990 - 1991, 1 omslag
Acquisitie; Regionalisering van de acquisitie-organisatie op schaalniveau van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (Rbs. 31-5-1995), bestuurlijk overleg inzake aquisitiebeleid, 1995 - 1998, 1 omslag
Mercator Technology & Science Park; Voorbereiding, 1986 - 1994, 1 omslag
Bedrijfsregio Nijmegen; Aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Beuningen, Wijchen en Nijmegen (Rbs. 15-6-1988), vaststelling van de Evaluatienotitie en continuering van de samenwerkingsovereenkomst (Rbs.19-12-1990), 1987 - 1992, 1 omslag
Bedrijfsregio Nijmegen; Samenwerkingsovereenkomst van Bedrijfsregio Nijmegen met de gemeente Cuijk c.a. (Besl. B&W 27-11-1990), 1990 - 1991, 1 omslag
Centrummanagement; Stichting Centrum Management Nijmegen. Oprichting, financiering en deelname aan de Stichting Centrummanagement, 1987 - 1998, 1 omslag
Centrummanagement; Vergaderingen van de Stichting Centrum Managent Nijmegen (SCMN), Vereniging Binnenstadonderneming (VBO) en het College van Burgemeester en Wethouders, 1988 - 1990, 1 omslag
12