1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.15.3 Natuur- en groenvoorziening


Bestanddelen
Vaststelling bebouwde kom van de gemeente Nijmegen ingevolge de Boswet, B&W- Besluit dd 21-11-1989 Raadsbesluit dd 14-3-1990 Goedkeuring provincie Gelderland, 1988 - 1990, 1 omslag
Beleid; Beheersvisie Oude Waal 1983, Beheersplan Oude Waal 1985, 1983 - 1985, 1 omslag
Beleid; Beheervisie Beheerplan Groen Wijk Meijhorst 1988, 1988, 1 omslag
Beleid; Bomenplan 1988 met wijkspecificatie van aantallen en kosten, 1988 - 1994, 1 omslag
Beleid; Notitie over bewonersparticipatie bij aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, 1991, 1 omslag
Beleid; Nijmegen rijk aan groen (groenstructuurplan), 1995, 1 omslag
Beleid; Meerjarenplan Groen (Rbs. 3-7-1997), 1997, 1 omslag
Parken; Florapark, Aanbesteding en aanleg van het park, 1996 - 1997, 1 omslag
Parken; Florapark, Kinderboerderij. Nieuwbouw dierenverblijf, 1996 - 1997, 1 omslag
Parken; Julianapark, Planten van een 'Beatrixboom' (een koningslinde) aan de rand van het park ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Koningin Beatrix op 31 januari 1988, 1987 - 1988, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Verbetering van het openluchttheater, 1984 - 1997, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Kinderboerderij. Aanleg miniatuurspoor rondom de kinderboerderij (Besl. B&W 26-3-1985), 1985, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Stichting Rondje Goffert, 1986 - 1987, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Toekomstige ontwikkelingen van het park (1986-1987), 1986 - 1987, 1 omslag
Parken; Goffertpark, HOP bezuinigingen van fl. 250.000 op de groenvoorziening (Besl. B&W 27-10-1987), 1987 - 1997, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Viering 50-jarig bestaan in 1989, 1988 - 1990, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Initiatiefvoorstel "Het Goffertpark: een groen monument in de stad" van GroenLinks en voorstel van Dienst Stadsontwikkeling "Stadspark de Goffert" samen behandeld in Raadsvergadering van 31-1-1996, 1994 - 1996, 1 omslag
Parken; Goffertpark, Kinderboerderij privatisering, 1995, 1 omslag
Parken; Het Valkhof, Reconstructie van het park gesubsidieerd in het kader van de RAMA (Regionale Arbeidsmarkt Afspraken) Besluitvorming inclusief het aanvullend krediet en behoeve van de noordhelling, 1983 - 1985, 1 omslag
Parken; Het Valkhof, Reconstructie van het park gesubsidieerd in het kader van de RAMA (Regionale Arbeidsmarkt Afspraken) Uitvoering van het werk incl. stabiliteitsberekeningen, 1983 - 1985, 1 omslag