1110 Harde Sector Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.17.2 Recreatie en toerisme


Bestanddelen
Stimulering van het zakelijk toerisme; Onderzoek "Het Congresproduckt Nijmengen" en besluit tot het mede-oprichten van de Stichtring Congresbelangen Regio Nijmegen (Rbs. 23-5-1990), 1989 - 1994, 1 omslag
Waalkade; Waalkade-onderzoek 1988. Onderzoek nieuwe perspectieven voor stedelijke recreatie en toerisme en rapport "Passagiersvaart nader bekeken" (Besl. B&W 11-4-1989), 1988 - 1989, 1 omslag
Waalkade; Waalkade-onderzoek 1992. Meting van bezoekontwikkelingen en toeristisch-recreatieve effecten na 10 jaar Waalkade-beleid (Besl. B&W 23-11-1993), 1993, 1 omslag
Waalkade; toeristisch/recreatieve planontwikkeling (TROP), Instemming (Rbs. 18-5-1988) en aanvraag subsidie voor toeristisch- recreatieve ontwikkelingsprojecten (TROP) besl. B&W 19-1-1988, 1987 - 1988, 1 omslag
Waalkade; Inventariserend onderzoek "Het toeristisch-recreatief aanbod aan de Waalkade" en enquete onder touringcarondernemers (Besl. B&W 10-3-1992), 1992, 1 omslag
Waalkade; Toeristisch-recreatieve planontwikkeling (TROP), Tropprojecten Rijksmeerjarenprogramma 1989 (herinrichting Joris Ivensplein, aanlegvoorziening rondvaart/cruiseschepen e.d.) (Rbs. 31-1-1990) en hellingbaan (Besl. B&W 12-3-1989), 1989 - 1991, 1 omslag
VVV Rijk van Nijmegen; Aktiviteitenplannen, 1990 - 1994, 1 omslag
VVV Rijk van Nijmegen; 100-jarig jubileum, plan "Utopia Nijmegen 1993", 1993, 1 omslag
Ontwikkelingsmogelijkheden Touristische route Via Romana "Kulturachse Xanten-Nijmegen", 1991 - 1995, 1 omslag
VVV Rijk van Nijmegen; Gemeenschappelijke regeling Streek VVV ; Herstucturering financële grondslag en toetreding Millingen aan de Rijn, 1986 - 1989, 1 omslag
Cultuurhistorisch Samenwerkingsproject van Gemeente Nijmegen en Gemeente Beuningen; Convenant en verslag bijeenkomsten, 1996 - 1998, 1 omslag
VVV Rijk van Nijmegen; Herstructurering financiële grondslag, 1986 - 1989, 1 omslag
Beleidsplan Toeristisch-Recreatieve Ontwikkeling Nijmegen, 1985 - 1988, 1 omslag
Nota 'Toeristisch Beleid 1986-1990 Gemeente Nijmegen', 1985 - 1986, 1 omslag
Onderzoek regio-consument / recreatieve Binnenstad 1989, 1989, 1 omslag
VVV Rijk van Nijmegen; Promotiecampagne Rijk van Nijmegen 'Ons Binnenste Buitenland', 1985 - 1989, 1 omslag
Openluchtrecreatie; Geografisch deelplan Ooij-Millingen-Groesbeek-Mook1988, 1988, 1 omslag
Openluchtrecreatie; Beleidsvisie recreatietoervaart in Nederland 1985, 1985, 1 omslag
Recreatieschap Nijmegen en Omstreken; Verbouw boerderij Panhuisweg 59 te Alverna (Groene Heuvels) tot kantoor Recreatieschap Metingen, technische omschrijving, tekeningen, 1983 - 1987, 1 omslag
Onderzoek naar de haalbaarheid van een toeristische tramlijn /museumtramlijn in Nijmegen 1988 met besluit B&W 11-04-1989 geen medewerking te verlenen aan de totstandkoming daarvan, 1986 - 1989, 1 omslag