1113 Dienst Sociale Zaken Gemeente Nijmegen 1985 - 1998


1.2.6 Openbare veiligheid


Bestanddelen
Rampenplan. Op- en vaststelling van de Instructie Rampenbestrijding Dienst Sociale Zaken, 1990 - 1994, 1 omslag
Watersnood 1993. Rampenoverleg, draaiboeken, overleg coordinatieteam Dienst Sociale Zaken (DSZ), 1993 - 1994, 1 omslag
Watersnood 1993. Dankbetuiging aan medewerkers Dienst Sociale Zaken (DSZ) inzet opvang evacue's en berekening kosten voor DSZ, 1993 - 1994, 1 omslag
Watersnood 1993. Evaluatie door Regionale Brandweer en Intergemeentelijke Rampenstad Nijmegen e.o. en antwoorden door Dienst Sociale Zaken (DSZ) op vragen t.b.v. van deze evaluatie, 1994 - 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Samenstelling, vergaderingen, nieuwsbrieven en situatierapporten Operationeel team centrum regio Nijmegen, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van bedrijven en verpleegtehuizen, bijeenkomsten beleidsteam Nijmegen, voorlichting, inzet medewerkers Nijmeegse Instelling Maatschappelijk Werk (NIM), werkafspraken Dienst Sociale Zaken (DSZ) bij watersnood, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Aanbiedingen door bedrijven en particulieren opvang evacue's, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Draaiboeken, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Draaiboek terugkeer evacue's, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Logboeken, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Inschrijvingsregister opvangcentrum hotel De Poort, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Inschrijvingsregister opvangcentrum hotel Hamer, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Inschrijvingsregister opvangcentrum hotel Val Monte, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Inschrijvingsregister opvangcentrum Jan Massinkhal, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van evacue's, opgevangen in bungalowparken, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van evacue's van Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB), geordend op herkomst evacue's, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van evacue's van Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB), geordend op opvangcentra, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van evacue's van Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB), geordend op naam evacue's, 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van evacue's van Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB) en Dienst Sociale Zaken (DSZ), 1995, 1 omslag
Watersnood 1995. Lijsten van de verzamelregistratie bij opvangcentra ten behoeve van het Centraal Registratie- en Inlichtingenbureau (CRIB), 1995 - 1999, 1 omslag
12