2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.1 Land- en tuinbouw


Bestanddelen
Concept-brief aan een onbekend persoon over het gebruik van graan als veevoeder, [circa 1818], 1 stuk
Afgraven en vervenen van grond, 1815 - 1836, 1 omslag
Bestrijding van schadelijke insecten, 1815 - 1945, 1 omslag
Opgave van de gerst-, haver- en tarweprijzen aan De Domeinen, 1816, 1 omslag
Voorzien in het gemis van veevoeder door het vroegtijdig zaaien van rogge, 1816, 1 omslag
Aanleg van depots voor gemalen graan, 1816, 1829, 1 omslag
Staat van de oogst van veld- en boomvruchten; met geleidebrief, 1816, 1 omslag
Opgave van de hoeveelheid granen binnen de stad aan de gouverneur, 1816 - 1817, 1 omslag
Poten van aardappelen , 1816 - 1821, 1 omslag
Staten van de opbrengst van graan-, veld- en boomvruchten in 1816 met staat van vergelijking met andere jaren, 1817, 1 omslag
Staten van de veestapel, voer- en vaartuigen met bijbehorende stukken, bestemd voor de provincie, 1818 - 1914, 1 omslag
Verdeling van de Commissie van Landbouw in Gelderland in secties, 1819, 1 omslag
Bestrijding van schadelijk wild en gevogelte, 1819, 1937, 1943, 1 omslag
Brieven van de Commissie van Landbouw in Gelderland over de benoeming en bevoegdheid van A. de Beijer tot lid van de commissie, 1820 - 1822, 1 omslag
Verpachting en verbetering, en de waterstaatkundige situatie van de weilanden genaamd de Hooge Weide en de Achterste Elsenkamp te Ubbergen, 1830,
Verzoek van H. van der Zanden, molenaar op de Polmolen bij de Molenpoort, ook 's nachts te mogen malen, 1830, 1 omslag
Registratie van graanvoorraden en vervoerde granen van en door landbouwers, 1836 - 1849, 1 omslag
Verzoekschrift van de gouverneur om een boekje over giftige gewassen onder de aandacht van de Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht te brengen, 1837, 1 stuk
Verkoop van aardappelen zonder maat, 1839, 1846, 1 omslag
Opgave van gegevens over de oogstopbrengsten aan de provincie, 1842 - 1902, 3 omslag