2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.3.2 Bos- en mijnbouw


Bestanddelen
Minuutbrief aan de gouverneur over de houtteelt, 1816, 1 stuk
Opgave van aanwezige bossen aan de gouverneur, 1819, 1 omslag
Verzoekschrift van gedeputeerde staten om publicatie van een besluit van gedeputeerde staten van Luik over een concessie tot het graven van steenkool , 1830, 1 stuk
Toekenning van een beloning aan enige opzichters voor aan de houtvesterij bewezen diensten, 1844, 1 omslag
Opgave van de plantagemeester van te verwijderen en te verkopen hout, 1877, 1 omslag
Verzoekschrift van Elizabeth Coppens om de te hoge bomen in de nabijheid van haar pel- en korenwindmolen te laten inkorten, omdat deze de benodigde wind voor het malen tegenhouden, [circa 1878], 1 stuk
Opgave aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van het aanwezige populieren- en wilgenhout in de gemeente ten behoeve van de lucifersfabrieken, klompenmakerijen en andere bedrijven, 1918, 1 omslag
Kapverbod op grond van de Noodboswet op percelen in de kadastrale gemeente Hatert, 1919, 1 omslag
Snoeien, rooien en opnieuw planten van bomen, 1920 - 1938, 6 omslag
Beplanten van bosterreinen aan de Kwakkenberg en omgeving; met tekeningen, 1929 - 1930, 1 omslag
Stimulering van de aankoop van Surinaams hout om de bosexploitatie in Suriname te ontwikkelen, 1930, 1 omslag
Naleving van het kapverbod door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Directie van de Landbouw, gelegd op de bossen en andere houtopstanden van de Stichting De Beide Weeshuizen, 1930, 1 omslag
Bestrijding van boomziekten, 1930 - 1943, 1 omslag
Steun aan het bos- en houtbedrijf door indien mogelijk inlands hout te gebruiken, 1931 - 1936, 1 omslag
Verzoek van de Bond van boomkwekers uit de Nederlandsche Tuinbouw-Handelsvereeniging te Den Haag om beplantingswerkzaamheden nu te laten uitvoeren in verband met gunstige tijden, 1932, 1 omslag
Kredietverlening aan boomkwekers, 1933, 1 omslag
Verzoek van het Comité ter bestudering en bestrijding van insectenplagen in bosschen te Utrecht / Wageningen om een jaarlijkse bijdrage, 1937, 1 omslag
Spitten en ontdoen van hakhoutstobben van een perceel grond aan de Broekstraat te Neerbosch ten behoeve van J.P.A. Cornelissen aan de Teersdijk 104, 1939,