2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.19.1.5.3 Militaire dienst


Bestanddelen
Staten van in de periode 1797-1812 geboren mannen, per geboortejaar alfabetisch gerangschikt, samengesteld uit de kerkelijke doopboeken en vanaf 1811 uit de geboorteregisters van de burgerlijke stand ten behoeve van het opmaken van de inschrijvingsregisters voor de lichtingen van waarschijnlijk 1815-1830, met vanaf het geboortejaar 1799 aantekeningen over een eventuele verblijfplaats elders of een voortijdig overlijden, [circa 1815 - 1830], 15 deel
Inlijving van plaatsvervangers, 1815 - 1875, 1 omslag
Toekenning en uitreiking van eretekens aan militairen, 1815 - 1875, 2 omslag
Opsporing van deserteurs, 1815 - 1876, 6 omslag
Benoeming, veroordeling en ontslag van militairen, 1815 - 1884, 2 omslag
'Militieregisters', inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten van ingeschrevenen, vanaf 1863 lotingsregisters en, voor zover aangelegd, registers van uitspraken van de militieraad, 1815 - 1888, 63 band
Inschrijving, (na)loting, vrijstelling, inlijving, arrestatie en ontslag van militairen, 1815 - 1894, 74 omslag
Werving, uitbetaling van soldij, verlof, ontslag en verpleging van personen voor de marine, 1815 - 1915, 1 omslag
Bemoeienis met de militaire transporten, 1815 - 1916, 14 omslag; 1 pak
(Opgave van) de sterkte van het garnizoen en de bezetting van de kazernes, 1816 - 1869, 1 omslag
Bemoeienis met verlofgangers, 1816 - 1881, 1 omslag
Concept-staten van mannen geboren tussen 1794 en 1800, waarschijnlijk opgemaakt ten behoeve van de 'militieregisters', inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten van ingeschrevenen, [circa 1817], 1 omslag
Register van personen die zijn vrijgesteld van de schutterplicht van de schutterij en de dienstplicht van de Nationale Militie, 1817,
Verstrekken van certificaten aan militairen als bewijs dat zij aan hun verplichtingen hebben voldaan, 1817 - 1820, 1 omslag
Verpanding en verkoop door militairen aan particulieren van militaire voorwerpen en kleding, 1817 - 1847, 1 omslag
Bemoeienis met dienstplichtigen die in buitenlandse dienst willen gaan, 1818 - 1867, 1 omslag
Toezicht op het baden in 't Meertje buiten de Hoenderpoort door militairen, 1819 - 1822, 1 omslag
Werven van vrijwilligers voor de marine, 1819 - 1832, 1 omslag
Besluiten van gedeputeerde staten over de werving van in godshuizen verblijvende jongens voor de militaire dienst, 1823 - 1824, 1 omslag
Leveren van een bijdrage in de kosten van de uitrusting van sappeurs (geniesoldaten), 1832, 1 omslag
12