2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.3.3 Vlees


Bestanddelen
Minuut van een bekendmaking over de bereiding van gezond voedsel voor rundvee, 1816, 1 stuk
Reglementen en verordeningen voor het keuren van vee, vlees en vis, 1816 - 1946, 4 omslag
Toezicht op het keuren van paarden, 1818 - 1902, 2 omslag
Toezicht op het keuren van stieren, 1820 - 1848, 1896 - 1946, 1 omslag
Toezicht op het slachten van vee, 1823 - 1941, 1 omslag
Uitvoeren van de verordening op het slachten en begraven van paarden en vee, 1840 - 1945, 1 omslag
Maandstaten van de door de keurmeesters van vee, vlees of spek ontvangen keurlonen, 1842 - 1854, 1 omslag
Verzoek van een aantal slagers tot intrekking van het verbod om op trottoirs vlees uit te stallen, 1865, 1 stuk
Toezicht op het keuren, de verkoop en consumptie van vlees en vleesproducten, 1868 - 1944, 1 omslag
Toezicht op het vervoer van slachtvee en vlees, 1877 - 1945, 1 omslag
Controle van slagerijen, 1901, 1908, 1927, 1 omslag
Verzoeken van slager M. Jansen te Bemmel tot vernietiging van de verordening tot wering van de verkoop van ondeugdelijk vlees en die op het doorvoeren van vlees in de gemeente, 1912 - 1914, 1 omslag
Opgave van het aantal geslachte paarden, varkens, veulens, schapen en lammeren aan derden, 1913 - 1919, 1 omslag
Bekendmaking van het keuren van dekhengsten, 1917 - 1946, 1 omslag
Bereidverklaring aan de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid om de inning en storting van de keurlonen op zich te nemen, 1925, 1 omslag
Destructie van vee en vlees, 1933 - 1936, 1 omslag
Toezicht op de handel in slachtpaarden en het keuren van de paarden op geschiktheid voor consumptie, 1943 - 1944, 1 omslag