2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.9 Hygiëne van dieren. Diergeneeskundig toezicht


Bestanddelen
Bestrijding van paarden- en veeziekten, 1816 - 1946, 27 omslag
Bestrijding van hondsdolheid, 1816 - 1946, 1 omslag
Bestrijding van ratten- en muizenplagen, 1930 - 1945, 1 omslag
Veeartsenijkundig toezicht, 1834 - 1850, 1900 - 1940, 1 omslag
Rapporten met bijlagen van de gemeenteveearts over de gezondheidstoestand van het vee, 1837 - 1874, 1 omslag
Inrichting van een hulppost voor dieren, 1944, 1 omslag