2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.17.2 Natuurschoon


Bestanddelen
Verkoop van bomen, hout en gras, 1814 - 1946, 12 omslag
Planten, hakken, rooien, etc. van bomen en heesters, 1819 - 1946, 8 omslag
Advisering bij verzoekschriften van de Vereeniging tot verfraaijing van Nijmegen en het Schependom en de Vereniging Daalseweg om erkenning als rechtspersoon, 1879, 1898, 1 omslag
Plattegrond 'Nijmegen in 1888' met ingekleurd in blauw waterwegen en ingekleurd in groen parken en plantsoenen, schaal 1:2500, formaat 106 x 79 cm. Lichtdruk, 1888, 1 stuk
Advisering door de plantagemeester van de Stichting Het Geldersch Landschap over de aanleg en het onderhoud van de door de stichting aangekochte tuinen om het kasteel Wijchen, 1933, 1 omslag
Vaststelling en wijziging van de verordening over de bescherming van natuurschoon, 1933, 1936, 1 omslag
Beschikbaar stellen van grond voor volkstuintjes, 1934, 1 omslag
Uitdiepen van enige vijvers en waterpartijen op de landgoederen De Winckelsteegh en Hulzen te Hatert, 1938-1941,
Verzoek van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (ANWB) om houders van het Wandelbewijs vrije toegang tot het landgoed de Duckenburg te Hatert te verlenen, 1943, 1 omslag