De Betuwe

Titel De Betuwe
Beschrijving Film over de oorlogsschade in de Betuwe, als gevolg van de strijd die daar is gevoerd in de laatste oorlogsmaanden. De opdracht voor deze produktie kwam van de Regerings Voorlichtings Dienst (Rijksvoorlichtingsdienst) in Londen. Achtereenvolgens komen aan bod: de schade aan boomgaarden en kassen, het gevaar van niet-ontplofte mijnen, de moeilijkheden bij het verwerken van de oogst vanwege de vernielingen aan jamfabrieken, veilinggebouwen en spoorlijnen, de getuigenissen van de strijd die in het landschap worden aangetroffen, en de problemen met de huisvesting van dakloos geworden bewoners, onder meer veroorzaakt doordat de lamgelegde baksteenindustrie geen bouwmateriaal kan aanleveren. Aan het slot van de film worden burgers die wel een goed onderkomen hebben, opgeroepen om steun te verlenen aan dit door de oorlog getroffen gebied.
Vervaardiger(s)
Datering 1945
Documentnummer 01-0260
Auteursrecht Auteursrechtelijk beschermd
Auteursrechthouder Rijksvoorlichtingsdienst
Trefwoorden Begraafplaatsen / deportatie / Dijken / Fabrieken / fruitteelt / Huizen / Hulpverlening / Industrie / Krijgsgevangenen / Landbouw / landmijnen / oorlogsslachtoffers / opvang / Overstromingen / Rivieren / Schepen / Transporten / Tweede Wereldoorlog / Verwoestingen / woningnood
Herkomst Film- en videocollectie Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Soort film documentaire

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie